maandag 22 augustus 2011

Overzicht sprekers en data

Het komend seizoen zullen vooraanstaande sprekers op verzoek van BaisBibliotheek Maasland in de Groene Engel in Oss hun opwachting maken en hun gehoor 'bijpraten' over aspecten van Who's in control?
Sprekers die normaliter alleen spreken voor collegezalen en tijdens symposia waarvoor alleen genodigden worden toegelaten. Met veel trots presenteren we in het seizoen 2011-2012:

Hoogleraar Ap Dijksterhuis (van Het slimme onbewuste), organisatie-adviseur Jos Verveen (Bullsh!t management), filosoof Coen Simon (Leve de oppervlakkigheid), 'emotie'-econome Henriëtte Prast, hoogleraar Roos Vonk (over de menselijke gebreken - voor gevorderden), hoogleraar en oud-Ossenaar Micha de Winter over nature-nurture en wie er nu feitelijk de baas is.

Eén citaat: Wie zijn opleiding genoot in de vorige eeuw doet er verstandig aan zich bij te scholen. Er is de laatste twintig jaar in de gedragswetenschap veel veranderd (Will Tiemeijer)

En - vullen wij aan - er moet steeds vaker de conclusie getrokken dat onduidelijk is wie er in control is.
Ik? Mijn onbewuste? Mijn omgeving? 'De wereld?'.

Klik hier voor de overige activiteiten die rondom het thema Who's in control? worden georganiseerd

Klik hier voor de startpagina Who's in control?


Ap Dijksterhuis

Maandag 26 september 2011
20.00-22.00 uur
De Linck, Raadhuislaan 18 te Oss
Entree: €7,-- / bibliotheekleden €5,--

Klik hier om kaartjes te kopen

Who's in control? - Het slimme onbewuste

Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis (van de Radboud Universiteit in Nijmegen) is bij het grote publiek bekend geworden door zijn in 2007 verschenen boek Het slimme onbewuste. Dit boek is een steady seller (inmiddels de 28e druk). Dit was het eerste van een lange reeks boeken over fascinerende ontdekkingen rondom de hersenen.

De omslag van zijn boek is nog steeds zéér treffend. Ons bewuste 'zelf' is het topje van een gigantische ijsberg. Onder water regelt ons brein feitelijk het gros van ons handelen. Dat slimme onbewuste regelt dat we niet verongelukken. Ons 'ik' treedt alleen dan op wanneer het nodig is.

Ap Dijksterhuis zal vier jaar na verschijning van Het slimme onbewuste ongetwijfeld ingaan op de receptie van zijn boek en de evolutie in zijn (en andermans) wetenschappelijk denken rondom en over onze hersenen.

Jos Verveen

Zondag 16 oktober 2011
14.00-16.00 uur
Bibliotheek Oss, Raadhuislaan 10 te OssEntree: €7,-- / bibliotheekleden €5,--

Klik hier om kaartjes te kopen


Who's in control? - Bullsh!t management
Organisatiedeskundige Jos Verveen heeft met zijn in april 2011 verschenen Bullsh!t management een (zoals dat heet) open zenuw geraakt. In dit ietwat fors uitgevallen pamflet (166 pagina's) houdt hij een warm pleidooi voor minder managers en managent-achtige toeters en bellen in organisaties. In bedrijven en instellingen zou het (weer) meer over de inhoud moeten gaan.

Jos Verveen heeft jaren met het bijltje gehakt. Weet waarover hij spreekt. Het boek staat vol situaties uit de praktijk. De dure en lange en (vaak) nietszeggende newspeak vliegt je om de oren.

Jos Verveen gunt elk bedrijf, iedere instelling dat a) het aantal managers daalt, b) die managers weer inhoudelijk werk gaan doen en c) dat de mewerkers verlost worden van zaken als ("lach niet!") 360-graden feedback, POP-gesprekken, medewerkerstevredenheidsondezoeken, certificeringstrajecten, beleidssessies op de hei enzovoorts.  

Coen Simon 
Zondag 20 november 2011
14.00-16.00 uur
Groene Engel, Kruisstraat 15 te Oss
Entree: €7,-- / bibliotheekleden €5,--

Klik hier om kaartjes te kopen

Who's in control? - Pleidooi voor oppervlakkigheid 
Filosoof Coen Simon stond in het voorjaar van 2011 met drie boeken in de top tien van best verkochte filosofieboeken. Terecht. Coen Simon heeft een begenadigde pen. Kan prachtig formuleren wat hij heeft bedacht. Tijdens zijn lezing staat zijn laatste boek (En toen wisten we alles) centraal. In de ondertitel ligt de link met het jaarthema Who's in control opgesloten?

Coen Simon stelt zich op het standpunt dat de mens het 'gevoel' los moet laten om op alles en iedereen en continue in control te willen zijn. Dat lukt niet en levert verder té veel frustratie op als het niet lukt. Hij bepleit een levenshouding waarin je als het ware oppervlakkig door het leven heen 'rolt'. Je niet te druk maakt, niet alles wil weten en bijhouden. Hij bepleit kortom een ietwat meer relaxte levenshouding. Die attitude sluit wonderwel aan bij recent hersenonderzoek.


Henriëtte Prast


Zondag 18 december 2011
14.00-16.00 uur
Groene Engel, Kruisstraat 15 te Oss
Entree: €7,-- / bibliotheekelden €5,--

Klik hier om kaartjes te kopenWho's in control? - to nudge of not to nudge?


Henriëtte Prast (1955) staat bekend als "emotie"-econome die zich op het standpunt stelt dat de mens geen homo economicus is. Integendeel, bij het gros van beslissingen die te maken hebben met werk, inkomen en het bereiken van een 'gelukkig' leven spelen gevoelens en emoties de hoofdrol. Zelden wordt alleen op basis van koele analyse van voorradige informatie de enige 'juiste' beslissing genomen. Het is dus maar zeer de vraag of iemand in control is als er beslissingen genomen moeten worden.

Als hoogleraar en als lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt ze zich op het standpunt dat dit fundamentele inzicht overheden, instellingen en bedrijven zou (moeten) dwingen anders om te gaan met consumenten en burgers die beslissingen geacht worden te nemen. Het overheersende beeld (paradigma?) dat onze samenleving vol rationele, koele kikkers zit die in staat zijn om 'goede' besluiten te nemen dient in haar visie plaats te maken voor een ander paradigma.

Ga er (maar) van uit dat mensen niet in staat zijn op basis van de alom aanwezige (en constant groeiende hoeveelheid) informatie de 'juiste' beslissingen te nemen. Stuur ze op een dusdanige manier aan dat ze geneigd zijn de 'juiste' beslissing te nemen. In dit verband valt keer op keer het Engelse woord nudge ('een zetje geven'). Maar dit levert een immens dilemma op: Mag de overheid, een instelling (als de bibliotheek) of een (commercieel) bedrijf mensen een zetje geven om de 'beste' beslissing te nemen. Is dat niet té bevoogdend? En wat is 'de beste' keuze?

Roos Vonk 
Zondag 15 januari 2012
14.00-16.00 uur
Groene Engel, Kruisstraat 15 te Oss
Entree: €7,-- / bibliotheekleden €5,--

Klik hier om kaartjes te kopen

Who's in control? - Menselijke gebreken en andere ongemakken
Hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk Roos Vonk heeft de bijzonder prettige eigenschap dat ze nuchter is. In staat om ieder mens op zijn of haar plaats te zetten. De illusie weg te vagen dat je bijzonder zou zijn. Dat je kenmerken bezit of gedrag vertoont dat op een bepaalde positieve (of negatieve) manier afwijkt van je medeburgers. Vergeet het maar, ieder van ons is behept met ... (maar al te) menselijke eigenschappen, eigenaaardigheden, tics, afwijkingen, neigingen enzovoorts.

Dat inzicht draagt ze op een licht ironische, humoristische en charmante manier uit. In haar columns (Intermediair en Psychologie magazine) en in haar boeken. Boeken en columns die inmiddels bij een groter publiek aanslaan. Het verwijt dat die 'stukjes' ietwat badinerend overkomen ("ik had het zelf ook kunnen bedenken") (een verwijzing naar iedereen die dezelfde mening heeft over Karel Appel, die maar wat aanrotzooide) haalt ze echter keer op keer onderuit door te verwijzen naar wetenschappelijk onderzoek. Alhoewel sommigen dat tegenwoordig weg proberen te zetten als 'dat het ook maar een mening is'. Ze verwijst nadrukkelijk naar artikelen en boeken waarin dieper op een bepaalde karaktertrek of hebbelijkheid wordt ingegaan.

  

Micha de Winter
Zondag 15 april 2012
14.00-16.00 uur
Groene Engel, Kruisstraat 15 te Oss
Entree: €7,-- / bibliotheekleden €5,--

Klik hier om kaartjes te kopen

Who's in control? - Verbeter de wereld, begin bij opvoeding
Een centraal thema in het werk van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter (Oss, 1951) is het begrip burgerschap. Een burger is in zijn optiek iemand die zich realiseert dat we in in een democratische rechtsstaat leven. In zijn ogen de beste manier om een samenleving te ordenen. Het alternatief is een dictatuur of een anarchie. Zo'n samenleving kan alleen blijven bestaan als inwoners zich als burgers gedragen

Burgers snappen dat het in een democratie een kwestie is van geven en nemen. De meerderheid heeft het in dit denken niet altijd per se voor het zeggen. Dient rekening te houden met minderheden. Een burger stelt zich kortom niet op als een koning in zijn narcistische koninkrijk.

Ook speelt de vraag nature-nurture. Is ons gedrag het gevolg van afkomst of onze omgeving. Door recent onderzoek verschuift de balans (weer) meer richting nature. Dat werpt meteen de vraag op hoe een pedagoog hier tegen aan kijkt. Heeft opvoeding (nog) wel zin? Who's in control? Onze genen of kunnen ouders, vrienden, onderwijzers en anderen in onze omgeving nog iets toevoegen?

(donderdag 16 juni 2011- dinsdag 26 juli 2011)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten